Automatická kresba

Grafický záznam vašeho momentálního bioenergetického vyzařování.

Osobní aurogram

Poskytne vám informace o vaší aktuální životní energii, charakteru, psychickém rozpoložení, emocionálních výkyvech, hodnotách, které vás utváří v této chvíli. Jedná se o specifický barevný otisk vaší osobnosti.

Lze jej provádět opakovaně, vždy jde o momentální záznam. Je možné je porovnávat, například před a po absolvování léčby, po rekonvalescenci. Vzácně, když to vyžaduje situace, lze aurogram vyhotovit zpětně – odečíst z konkrétní chvíle (traumatický porodní zážitek, šok, bezvědomí).

Ruka kreslící automatickou kresba a aurogram

Partnerský aurogram

Chcete nahlédnout na váš vztah pohledem zvenčí a vlastně zevnitř jako na otisk energetického potenciálu? Objevit všechny jeho barevné odstíny a vrstvy? Vědět, co je pro každého z vás právě teď důležité? Najít místa souznění i oblasti, na kterých se dá pracovat? Poznejte jaké je vaše propojení na úrovni těla i duše, souznění dvou osob, kvalita vzájemné komunikace, proudění citu…

Partnerský aurogram můžete objednat, když:

Osobní i partnerský aurogram vzniká na objednávku a zpracuji ho pouze se svolením testovaných osob. Osobní aurogram není možné objednat pro jinou osobu, v případě testování nezletilých dětí může samozřejmě službu zadat rodič. Vypracuji jej pro vás bez nutnosti osobního setkání, k  jeho zakreslení mi stačí pouze datum narození a aktuální fotografie. Na základě kresby pastelkami napíšu psychografický rozbor. Dostanete tedy naskenovanou kresbu a doprovodný text. Pokud budete chtít zakreslení aurogramu někomu věnovat, je možné to vyřešit zakoupením dárkového poukazu.

Nákupní košík