Barvovhled

Střípky poznání z barvovhledu odráží autentickou mozaiku vaší osobnosti.

Barvovhled spojuje vámi oblíbený aurogram – pastelkový záznam vašeho momentálního vyzařování – s numerologickým vhledem do vibrací čísel.
Aurogram zobrazuje barvy a touhy duše, načítá informace z energetického pole. Přináší zprávu o vaší aktuální energii a nastavení.

Rozbor čísel zastoupených ve vaší mřížce čte v knihovně vašeho potenciálu jako v knize. Poznejte a využijte jedinečnou energii, která vám byla dána datem narození a posléze přidaná ve jméně.
Rovněž písmena abecedy mají svou číselnou hodnotu. Jméno se dá převést na součet hodnot samohlásek a souhlásek. Jednotlivá čísla představují vibrace, které ovlivňují naše vědomí na hluboké úrovni.

Společně s datem narození tvoří buďto harmonii nebo vytváří prostor pro nesoulad v některých oblastech našeho života. Seznamte se s významy i energetickými důsledky (zátěžemi), které z toho plynou. Datum narození společně s vaším celým jménem odhaluje prostřednictvím čísel silné aspekty toho, kdo jste. Zrcadlí vaše kořeny, aspirace i potenciál. Díky pochopení typických rysů své osobnosti lépe čelíme životu a snadněji se vymaníme i z rodové zátěže, která nepatří nám, a přesto často jednáme pod jejím vlivem.

Proč je dobré znát i životní cykly a orientovat se v jaké číselné vibraci se právě nacházíte? Abyste byli připravení na témata, která se před vámi otevírají, chápali, co se ve vašich životech děje, která čakra se mocně projevuje a našli sílu zdolávat překážky.

Když si objednáte Barvovhled, dostanete podrobný písemný výstup zjištění z vašich barev a čísel. Obsahuje osobní aurogram, rozbor čísla života a rozbor číselné mřížky.

ruka píše perem do sešitu
Nákupní košík