Diagnostika automatickou kresbou

Vystřídali jste už mnoho léčebných metod a potíže přetrvávají? Je na čase pátrat po skutečných příčinách.

Automatická kresba je v diagnostice cenným pomocníkem. Představuje kombinaci grafického záznamu vibrací, tedy energetických změn ve vašem fyzickém těle a zápisu měření do diagnostických listů.

Protože je diagnostika poměrně zdlouhavý proces, vypracuji ji bez vaší přítomnosti na základě vašeho data narození a aktuální fotografie. Výstup obdržíte e-mailem ve formátu PDF a bude obsahovat tato zjištění:

Diagnostika automatickou kresbou

Na základě měření výše uvedených hodnot se zaměřím na celistvý obraz o Vás. Kresbu je možné provést pouze s vaším souhlasem ale i bez vaší osobní účasti. To znamená, že není možné objednat diagnostiku pro jinou osobu než pro sebe. Výjimkou jsou nezletilé děti, za které objednává službu jejich zákonný zástupce. Pokud chcete diagnostiku nebo jinou službu svým blízkým věnovat, ideální je koupit jim dárkový poukaz. Veškeré zjištěné informace jsou samozřejmě přísně důvěrné a nebudou nikomu zpřístupněny. Vaše případné dotazy ráda zodpovím na telefonu, mailem nebo rovnou při osobním setkání.

Nákupní košík