Numerologie podle data narození

Každé číslo je nositelem jedinečné vibrace, a pokud se v našem datu narození některá opakují, zesiluje to obvykle jejich působnost.

Numerologie podle data narození prozradí mnoho o vašem potenciálu a charakteru. Odhalí vaši jedinečnost a naznačí vám, jakými cestami se můžete ubírat. Dva základní numerologické rozbory dne narození jsou životní číslo a numerologická mřížka. Z nich poznáte své silné stránky, na kterých lze postavit spokojený a úspěšný život i slabiny a tendence, které vás od plného prožívání odvádějí.

Díky výslednému rozboru dokážete pochopit, proč jednáte v některých situacích právě tímto způsobem. Vibrace jednotlivých čísel utvářejí osobnost a díky pochopení všech souvislostí a následné vědomé práci na sobě, můžete eliminovat své slabé stránky a rozvíjet naplno dary a schopnosti.

Ruka s propiskou provádí numerologický rozbor podle data narození
Objednejte si rozbor

Životní číslo

Vaše životní číslo o vás mnohé vypovídá a leccos předurčuje. Spočítat jej můžete jednoduše, sečtením všech číslic data narození. Důležitějším a náročnějším krokem je číselný výsledek správně “přečíst”. Jednotlivá čísla totiž významně ovlivňuje jejich postavení, pořadí i vzájemná konstelace, takže i dva lidé se stejným výsledným životním číslem budou mít z jeho rozboru velmi pravděpodobně rozdílný písemný výstup.

Unikátní písemný rozbor pro vás na objednávku zpracuji do týdne. E-mailem obdržíte několikastránkový popis toho, kam vás směřuje vaše životní číslo a co o vás říká vaše jedinečná kombinace číslic z data narození. Jaké jsou vaše silné a slabé stránky, temperament a váš potenciál v jednotlivých oblastech – ve vztazích, práci nebo zdraví. To vám umožní lépe poznat sami sebe a efektivněji na sobě pracovat.

K vypracování rozboru životního čísla mi stačí jen vaše celé jméno a datum narození. Po objednání jej vepište do poznámky k objednávce, nebo mi je prosím pošlete na e-mailovou adresu info@jakzitbarevneji.cz

Cena za rozbor životního čísla je 600 
Objednejte si rozbor

Numerologická mřížka

Numerologickou mřížku obecně považujeme za pokročilejší, hlubší a preciznější metodu numerologie data narození, než je základní rozbor životního čísla. Při jejím rozboru v ní nehledám jen přímou kvalitativní souvislost mezi čísly, které datum narození obsahuje, ale zabývám se i jejich kvantitou – součty na úrovni řádků a sloupců mřížky. Také si všímám čísel, která zcela chybí a vytváří tak v poli prázdné roviny. Všechna tato zjištění jsou dohromady nesmírně cenná.

Díky nim pro vás mohu vypracovat velmi podrobný rozbor vaší osobnosti. Poznejte, které vlastnosti a dovednosti vám poslouží k lepší komunikaci s druhými. Nakolik disponujete vůdčími schopnostmi nebo kreativním nadáním. Zjistěte, jaká je vaše výbava ke zdraví a uchopte svůj život do svých rukou.

K provedení rozboru numerologické mřížky mi stačí jenom datum narození a celé jméno testované osoby. Pokud o něj máte zájem, napište tyto údaje do poznámky k objednávce, nebo mi je pošlete na e-mailovou adresu info@jakzitbarevneji.cz

Cena za rozbor numerologické mřížky je 750 
Objednejte si rozbor

Propojení numerologie a aurogramu

Pokud chcete získat ještě ucelenější obraz, zvažte využití skutečně komplexního nástroje – Barvovhledu, který je spojením více metod. K oběma výše uvedeným numerologickým rozborům pro vás zpracuji navíc osobní aurogram. Z něj zjistím, jaká je vaše aktuální energie a nastavení, celkové vyzařování osobnosti, změřím hladinu vaší imunity. Na objednávku vám do jednoho týdne pošlu na e-mail obsáhlý a podrobný popis zjištěných informací, který vám umožní lépe pochopit to, co se ve vašem životě děje.

K provedení Barvovhledu mi stačí jenom datum narození, celé jméno a aktuální fotografie testované osoby. Pokud o něj máte zájem, napište tyto údaje do poznámky k objednávce, nebo mi je pošlete na e-mailovou adresu info@jakzitbarevneji.cz

Cena za kompletní Barvovhled je 1.850 
Nákupní košík